نیروی اراده، خلق عادت

پیروزی متعلق به کسانی است که بیشترین پشتکار و بیشترین اراده را داشته باشند

امتیاز
0 از 0 رأی
403,000 تومان