ارتباط عالی مستدام

زبانت معمار است و حرف هایت خشت خام مبادا کج بچینی دیوار سخن که فرو خواهد ریخت بنای شخصیتت

امتیاز
0 از 0 رأی
849,000 تومان