دوره حضوری GSM

برای بهبود زندگی و رسیدن به قله موفقیت باید همین امروز اقدام کنی، کار امروز رو به فردا نسپر دوره…
960,000 تومان

GSM فردی

دوره طلایی موفقیت عصر را به صورت خصوصی و حرفه ای بیاموزید تا در کسب و کارتان و زندگی شخصی خود پیشرفت کنید

5,555,000 تومان

مدل طلایی موفقیت عصر

دوره GSM یک مدل علمی، کاربردی، ساده و عملی برای توانمند سازی فردی و سازمانی است که این دوره شامل مباحث هدف گذاری، زمان، عادت و اراده، ارتباطات، هوش معنوی، خواب و زبان ذهن ناخودآگاه می باشد.

3,041,000 تومان