مدل طلایی موفقیت عصر

دوره GSM یک مدل علمی، کاربردی، ساده و عملی برای توانمند سازی فردی و سازمانی است که این دوره شامل مباحث هدف گذاری، زمان، عادت و اراده، ارتباطات، هوش معنوی، خواب و زبان ذهن ناخودآگاه می باشد.

4,063,000 تومان

از خواب بد به خواب خوب

خواب فقط خواب نیست، یِ فراره…

199,000 تومان

زبان ذهن ناخودآگاه

هرچه ما در ناخودآگاه ذهن خود بکاریم و با تکرار آن را تغذیه کنیم،
یک روز به واقعیت تبدیل می‌شود

941,000 تومان

هوش معنوی

خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این غوغای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی…
899,000 تومان

ارتباط عالی مستدام

زبانت معمار است و حرف هایت خشت خام مبادا کج بچینی دیوار سخن که فرو خواهد ریخت بنای شخصیتت

1,499,000 تومان

نیروی اراده، خلق عادت

پیروزی متعلق به کسانی است که بیشترین پشتکار و بیشترین اراده را داشته باشند

469,000 تومان

مهندسی زمان

تا زمانی که ارزش زمان را درک نکنید نمی توانید هیچ کاری با آن انجام دهید

837,000 تومان

دوره از هـ هدف تا عین عمل

هدف هاتو بشناس تا ذهنت قدم‌هاشو به سمت اون هدف برداره

773,000 تومان