دوره حضوری GSM

برای بهبود زندگی و رسیدن به قله موفقیت باید همین امروز اقدام کنی، کار امروز رو به فردا نسپر دوره…
960,000 تومان

GSM فردی

دوره طلایی موفقیت عصر را به صورت خصوصی و حرفه ای بیاموزید تا در کسب و کارتان و زندگی شخصی خود پیشرفت کنید

5,555,000 تومان

مدل طلایی موفقیت عصر

دوره GSM یک مدل علمی، کاربردی، ساده و عملی برای توانمند سازی فردی و سازمانی است که این دوره شامل مباحث هدف گذاری، زمان، عادت و اراده، ارتباطات، هوش معنوی، خواب و زبان ذهن ناخودآگاه می باشد.

3,041,000 تومان

از خواب بد به خواب خوب

خواب فقط خواب نیست، یِ فراره…

199,000 تومان

زبان ذهن ناخودآگاه

هرچه ما در ناخودآگاه ذهن خود بکاریم و با تکرار آن را تغذیه کنیم،
یک روز به واقعیت تبدیل می‌شود

741,000 تومان

هوش معنوی

خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این غوغای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی…
399,000 تومان

ارتباط عالی مستدام

زبانت معمار است و حرف هایت خشت خام مبادا کج بچینی دیوار سخن که فرو خواهد ریخت بنای شخصیتت

849,000 تومان

نیروی اراده، خلق عادت

پیروزی متعلق به کسانی است که بیشترین پشتکار و بیشترین اراده را داشته باشند

403,000 تومان